BBP
报价

我们会根据您的要求在中国找到任何供应商。我们组织从中国购买和运送货物的过程。

价格从
6567.8 ¥
0
0 отзывов
773
意见
3
查询
Aleksandr
Konstantinov
克麦罗沃
写信
供应商搜索。组织与中国制造商和贸易公司“交钥匙工作”的过程。解决与中国采购相关的任何问题。参观展览。
Konstantinov Aleksandr

克麦罗沃

语言
  • 俄语 俄语
  • 英语 英语
联系方式
为了查看用户联系方式
登录请注册
未知错误
То или иное положение, обстоятельство как предмет изучения и суждения, задача, требующая решения, проблема.
Отмена
Подтвердить